June 1st, 2012

Воля

Авадзень

Авадзень

АВАДЗЕНЬ

Двухкрылае насякомае, лічынкі якога паразітуюць у целе жывёлы. || прыметнік: аваднёвы.
http://www.rv-blr.com/slounik?alpha3=%D0%90%D0%92%D0%90&alpha=%D0%90

АКУЛІНА ЗАДЗЯРЫ ХВАСТЫ.

26 чэрвеня ў народзе адзначаецца прысвятак святая Акуліна. Гэты дзень вядомы тым, што з’яўляюцца сляпні ды авадні. Нападаюць на скаціну хмары мух, ды сляпнёў, ды аваднёў, і гоняць скаціну не ведама куды. Скаціна хвастом сябе па баках ударае, б'е, каб адагнаць налетаючых казурак, бізуе. Бізаваць - гэта шалець у летнюю спякоту, бегаць з апантаным ровам, кідацца, задраўшы хвасты. Спасу няма ад неміласэрных казурак, якія лётаюць хмарамі. І шалее скаціна. Збяжыць у балоты, не падпускае да сабе ні пастуха, ні гаспадыню. Мукае па-страшнаму. Таму ў гэты час выганялі скаціну пасвіцца вельмі рана. А як толькі сонца прыгравала, скаціну заганялі у хлявы. Каровы наядаюцца дрэнна, змяншаюць удоі.

Пойдзеш лесам камары ўзвар'ююць.
Акуліна крывыя агуркі.
Калі пыл на баране, то і блін на рэшаце.
Пачатак года і з'яўленне аваднёў.
Не вер грэчцы ў кветцы, а вер у гумне.
На святyю Акуліну сей грэчку - будзе крупна.
Сонца зямлю загартавала - сей грэчку, Акуліна.
Грэчку сей, калі жыта добрае.
Не роўная грэчка, не роўная і зямля: у іншую і воз кінеш ды і жмені не збярэш.
Песці грэчку да пасева, ды сохні да пакоса.
Грэчку сеюць у яснае надвор'е
Пачатак Пятроўскага паста.

АПОШНІ ДЗЕНЬ ДЛЯ АВАДНЁЎ

01.08.2008
* З той нагоды, што сялянам у жніўні шмат намаганняў неабходна было прыкладаць нарыхтоўкам на зіму, яны вельмі пільна сачылі за надвор’ем: “На Макрыды калі дождж, сеў азімых будзе добры”, “Калі ў гэты дзень дождж, арэхаў не будзе”, “Ляціць пух з асіны — ідзі за падасінавікамі”.
* У гэты час ужо знікалі авадні: “Авадзень на Макрыду джаліць апошні раз”. Прыкмячалі: калі шмат аваднёў, будзе шмат агуркоў.
* На Беларусі ў народзе верылі, што на Макрыду нельга палоць грады, інакш гародніна вымакне і згніе.
* “Як не будзе на Макрэні дажджу, то не будзе бульба гнісці ў зямлі” — вялікую ўвагу ў гэты дзень надавалі бульбе.
* У народзе існавала строгае правіла: пачынаць капаць і есці бульбу неабходна ў той дзень тыдня, на які прыпала ў гэтым годзе Благавешчанне.
* Акрамя гэтага дапушчальным днём для пачатку капання бульбы лічылася субота — дзень ушанавання продкаў.
* Засыпаць бульбу ў склеп на доўгачасовае захоўванне раілі ў той дзень тыдня, калі памерлі бацька ці маці: “каб яны спрыялі з таго свету”.
http://www.ng.by/ru/issues?art_id=24087
Воля

Агарак

Агарак

в. Новыя Агаравічы > Брэсцкая вобласць > Ганцэвічы > Агаравіцкі
в. Агаравічы > Брэсцкая вобласць > Ганцэвічы > Агаравіцкі
в. Агаркі >Менская вобласць > Менск >Рагоўскі

АГАРАК ГРАМНIЧНАЙ СВЕЧКI

АГАРАК грамнiчнай свечкi часцей за ўсё ўплаўлялi ў новую свечку — гэтым самым перадаючы новаму году "падэшву" старога. У такiм разе функцыянальна ён наблiжаўся ДА РОЛI ГРАМНIЧНАЙ СВЕЧКI. Памятаеце: невялiкi агарак станавiўся атрыбутам-пераемнiкам, з якiм сям’я ўступала ў новы каляндарны год або новы цыкл жыцця, якiя пачынаўся Грамнiцамi.
Аксана КАТОВIЧ, Янка КРУК.

ЖЫВЫ АГЕНЬЧЫК ГРАМНІЧНАЙ СВЕЧКІ.

Ён аберагае дом ад пажару, спрыяе сяўбе і жніву, ахоўвае маладых і парадзіх.

13.02.2010
На працягу года існавала некалькі святочных дзён, падчас якіх асвячаліся тыя ці іншыя атрыбуты. Напрыклад, хрышчэнская вада, вербныя галінкі, асвечаны на Спаса мак-відук. Кожны з гэтых свяшчэнных атрыбутаў выконваў ролю абярэга-ахоўніка на працягу цэлага года. Калі ж прыходзіў чарговы (наступны год) дзень асвячэння прадмета, каб надаць яму статус рытуальнага, то папярэдні атрыбут спальвалі або знішчалі. Такім чынам людзі ставіліся і да грамнічнай свечкі (грамніцы). Яна дапамагала, ахоўвала, перасцерагала сям’ю на працягу ўсяго года, а затым нявыкарыстаныя рэшткі пераплаўлялі і змешвалі з воскам для наступнай вырабляемай свечкі.
У прамежку часу ад адных грамніц да другіх (дарэчы, сёлета, як мы ўжо паведамлялі, Стрэчанне Гасподняе (Грамніцы) у сувязі з раннім пачаткам Вялікага посту пераносіцца з 15 лютага на 14, г. зн. на заўтра) свечка з’яўлялася надзейным магічным амулетам для перасцярогі ўсіх дамачадцаў, гаспадарчых пабудоў, жытнёвага поля. Яе даставалі з-за абразоў, дзе пастаянна захоўвалі, з рознай нагоды.
• Трымаючы ў руках вербную галінку, грамніцу і чырвонае велікоднае яйка, гаспадыня тройчы абыходзіла карову перад першым выганам у поле. Як толькі збярэцца ўвесь статак, пастухі бралі гэтыя ж самыя атрыбуты і тройчы па сонцы абыходзілі кароў, каб яны не губляліся ў лесе і каб на іх не нападалі ваўкі. Адвячоркам гаспадыня сустракала скаціну з поля з тым жа наборам свяшчэнных рэчаў, гэтым самым замацоўваючы (або закальцоўваючы) распачатае раніцай свяшчэннадзейства.
• Грамнічную свечку запальвалі тады, калі насыпалі насенны хлеб у мяшкі перад сяўбой і пры засыпанні ў засек першага вымалачанага хлеба, каб захаваць палетак ад граду.
• Без грамнічнай свечкі ні адна гаспадыня не распачынала жніво.
• Разгавенне на Каляды пасля шасцітыднёваага Піліпаўскага посту і на Вялікдзень пасля Вялікага сямітыднёвага посту распачыналася з запальвання (як бы своеасаблівага благаслаўлення) грамніцы. Прычым і сам характар гарэння свечкі і кірунак дыму пасля яе тушэння выступалі сімваламі-вешчунамі. Калі на першую калядную куццю свечка пастаянна патрэсквала, то гэта сведчыла аб тым, што летам трэба было чакаць частых грымот і навальніц.
• Зразумела, што найбольш моцным абярэгам лічылі грамнічную свечку падчас летняй навальніцы. Як толькі гаспадыня пачуе грымоты — папярэджанне аб навальніцы, якая магла нарабіць шкоды, — яна тут жа даставала грамніцу, запальвала яе і ставіла на падаконнік з таго боку хаты, з якога ішла навала.
Грамніцу выкарыстоўвалі і ў кантэксце абрадаў сямейна-родавай накіраванасці:
• Яе запальвалі у час родаў і пры адпраўленні дзіцяці разам з хроснымі бацькамі да святога хрышчэння.
• Яна была абавязковым спадарожнікам сватоў, калі яны ішлі сватаць дзяўчыну, калі дружына маладога прыязджала выкупляць маладую, калі вясельны поезд адпраўляўся ў храм да вянца.
• Свечку давалі ў рукі таму чалавеку, які доўга і цяжка паміраў.
Грамнічную свечку выкарыстоўвалі і ў па-за абрадавых сітуацыях:
• Пры першым наведванні каровы, якая ацялілася або пры першым акоце авечак.
• Невялічкія кавалачкі свечачнага сплаву ўтыкаліся ў хлеб і даваліся як выключны эфектыўны народны сродак пры лячэнні сурокаў у чалавека і жывёлы.
• Сплавамі грамніцы падкурвалі малых дзяцей, калі яны палохаліся; калі некага пачынала калаціць ліхаманка або біць эпілепсія, то яго “ачышчалі” святлом і дымам свечкі і адначасова чыталі спецыяльныя замовы.
• Абкурванне грамніцай выконвалі і тады, калі трэба было пачынаць прасці ніткі, калі закладвалі навой для ручніка або посцілак, калі заканчвалі плесці рыбацкую сетку, калі першы раз апраналі новую вопратку.
• Калі перад наступнымі грамніцамі ад мінулагодняй свечкі заставаўся зусім маленькі агарак, яго пакідалі і надалей выкарыстоўвалі для розных мэт, як зноў-такі лекавы сродак і адзін з моцных амулетаў. Калі на працягу года свечка выкарыстоўвалася радзей і заставалася яшчэ вялікая частка, то яна дапальвалася ў святыя вечары на Каляды, а затым непасрэдна перад грамніцамі.
У цяперашні час кола людзей, якія трымаюць пчол, звузілася, большасць насельніцтва пражывае ў гарадах, таму сакрэты прыгатавання свечак у дамашніх умовах ведаюць не ўсе. У такім выпадку іх купляюць на грамніцы ў храмах.
Актыўныя змены, якія адбыліся ў вобразе жыцця нашых сучаснікаў, прыводзяць да таго, што ў пэўнай ступені змяняюцца і абставіны, у якіх выкарыстоўваюць і грамніцу. Зараз яе запальваюць у дні нараджэнняў кожнага з членаў сям’і, калі маладых адпраўляюць у ЗАГС, рожаніцу ў раддом і калі нованароджанага прывозяць дадому. Ёю благаслаўляюць хлопца, які ідзе служыць у войска.
Старыя людзі раілі: “Грамнічную свечку нельга пазычаць, як і агонь, нават у блізкія хаты сваякоў, родным асобам, што жывуць у іншай сям’і”.
Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК

ЛЯЧЭННЕ З ДАПАМОГАЙ "ГРАМНІЦЫ"

Людзі ставіліся з павагай не толькі да саміх свечак, але і да іх аплаўленых рэшткаў, якія ўтвараліся ў выніку няўмелай апрацоўкі воску, непрапарцыянальнасці таўшчыні свечкі і яе кноту, пры не дакладна вертыкальным утрыманні яе падчас выканання розных абрадавых дзеянняў.
 Невялічкія кавалачкі такога сплаву ўтыкаліся ў хлеб і даваліся як выключна эфектыўны народны сродак пры лячэнні сурокаў у чалавека і жывёлы.
 Выкарыстоўваліся яны і ў тым выпадку, калі карова пачынала даіцца крывёю.
 У народнай медыцыне шырока выкарыстоўваўся наступны метад лячэння. Той орган цела, які трэба было засцерагчы ад хваробы або паспрыяць аднаўленню яго паўсядзённай жыццядзейнасці, выраблялі з дрэва, гліны або воску грамнічнай свечкі, насілі пры сабе як абярэг або адносілі і клалі каля свяшчэнных дрэў, камянёў-следавікоў (паводле легенд, гэтыя сляды засталіся ад ступні Багародзіцы, Хрыста або якога-небудзь святога). У розных храмах Еўропы даводзілася бачыць, як побач з яўленай або міратачывай іконай, да якіх звярталіся па дапамогу аб пазбаўленні ад розных хвароб, знаходзілася мноства гэтых "органаў", выплаўленых з серабра і ахвяраваных храму і абразу пасля выздараўлення.
 "Сплавамі" грамнічнай свечкі падкурвалі малых дзяцей, калі тыя палохаліся; калі некага пачынала калаціць ліхаманка, то яго "ачышчалі" святлом і дымам свечкі і адначасова чыталі спецыяльныя замовы.
 Лічылася, што цяля будзе хутка расці, калі адразу пасля ацёлу абкурыць саскі каровы агаркамі грамнічнай свечкай і чаборам.
 Абкурванне агаркам выконвалі і тады, калі трэба было пачынаць прасці ніткі, калі закладвалі навой для ручніка або посцілак, калі заканчвалі плесці рыбацкую сетку, калі апраналі новае.
 Калі перад наступнымі Грамніцамі ад мінулагодняй свечкі заставаўся зусім маленькі агарак, яго пакідалі і надалей выкарыстоўвалі для розных мэтаў — як зноў-такі лекавы сродак і адзін з моцных амулетаў.
 Пры ўмове, што на працягу года свечка выкарыстоўвалася радзей і заставалася яшчэ вялікая частка, яна дапальвалася ў святыя вечары на Каляды, а затым непасрэдна перад Грамніцамі.
Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.