Галіна Арцёменка (galinaartemenko) wrote,
Галіна Арцёменка
galinaartemenko

Ажэльскі

Ажэльскі

в. Жэліў’е >Магілёўская вобласць > Чавусы > Жэліўскі
х. Жэлабішкі > Віцебская вобласць > Браслаў > Відзаўскі
в. Жэляі >Віцебская вобласць > Віцебск >Вымнянскі
в. Жэлюбчыкі>Віцебская вобласць > Докшыцы >Крулеўшчынскі
в. Жэлігава> Гарадзенская вобласць > Смаргонь >Кушлянскі

ЖЭЛЯ

ЖЭЛЯ (ЖЛЯ) - багіня смяротнага смутку. "Жэля", "жаленне" - скруха па памерлых. Лічылася, што нават адно згадванне яе імя палягчае душу.
Чэшскі храніст сярэдзіны XIV стагоддзя Неплах апісвае славянскую багіню Жэлю. У славянскім фальклоры захавалася шмат плачаў і галашэнняў. Аднак з прыняццем хрысціянства на Русі з'явіліся адмысловыя павучанні, якія абмяжоўваюць праяву празмернага смутку па памерлых. Напрыклад, у "Слове св. Дзіянісія аб шкадуючых" гаворыцца: «Есл ли отшедшим отселе душам тамо кая полза от желения?» Падобнае пазначэнне абрадаў "жаленьня і карання" сустракаецца ў пераліку розных паганскіх абрадаў у спісе XVII стагоддзя старажытнарускага "Слова нейкага хрысталюбца...". «...И пускай несет темная Желя погребальный пепл в своем пылающем роге» (А.М. Ремизов. «К Морю-Океану»).

ЖЭЛЯ - багіня скрухі і жалю ў старажытных славян, звястунка мёртвых. Прыгожая незямной прыгажосцю і сумная. Бледны твар адцяняюць доўгія чорныя валасы. Разам са сваёй сястрой Карнай лётае над полем бітвы і апавяшчае, каму загінутым быць. А пасля бітвы сядзіць, схіліўшы галаву і, абняўшы рукамі калены, аплаквае мёртвых. Па існаваўшым звычаі загінулых ваяроў спальвалі - Жэля разносіла іх попел у рогу.

ЖЭЛЯ І КАРНА

Дзве вечна сумныя сястры, суправаджальніцы ўсякага чалавека ў яго першых подступах да тагасветнага свету. Імя Карны злучана са словамі "кара", гэта значыць пакаранне, і "карыці" аплакваць, ну а імя Жэлі словам "жаль" ( Калі ўлічыць, што ў Вялікарускіх дыялектах (а раней і ва ўсіх пратаславянскіх) слова шкадаваць азначала любіць, то такое тлумачэнне нічога не тлумачыць. Гл. Павітруля) Гора струменіцца Жэляй з агністага рога, але яно ціхае, пакорлівае, тады як Карна гучна стогне, драпае сабе шчокі, ірве валасы.
Сёстры гэтыя - вечныя плакальшчыцы, бажаствы пахавальнага абраду: Карна - увасабленне смутку, Жэля - бязмежнага спачування. Гэтыя дзве журботныя панны нібы чорныя, злавесныя птушкі, ляцяць услед за ўсякім войскам, якое выступіла ў паход, аднак багатая спажыва не прыносіць ім ні шчасця, ні дастатку.
Іх доля - горкія слёзы над забітымі, бязмежны жаль да памерлых людзей - нездарма ў старажытнасці могілкі зваліся "жальнік".

ЖЭЛЯ - багіня смутку, плача. Згадваецца ў «Слове о полку Игореве».
Чэшскі храніст сярэдзіны XIV ст. Неплах згадвае славянскую багіню Zela, якую варта супаставіць з Жэлей «Слова о полку Игореве». Жэля, жаленне - скруха па памерлых (адгэтуль "жальнік" - магіла) і нават цэлы комплекс пахавальных абрадаў. Царква, адстойваючы веру ў замагільны свет, імкнулася правесці думку пра тое, што зямная смерць не з'яўляецца поўным знікненнем чалавечай асобы, а ёсць толькі непазбежны этап пры пераходзе да жыцця вечнага. Таму на Русі з'явіліся адмысловыя павучанні, якія абмяжоўваюць празмерныя праявы смутку. Да іх ставіцца "Слова святога Дзіянісія аб шкадуючых". «Есть ли отшедшим отселе душам,- запытвае аўтар,- тамо кая польза от жаления? ? Дьявол жалению учит и иным бо творит резятися по мертых, а иных в воде топитися нудит и давитися учит». Тут маюцца на ўвазе паганскія "сапаміранні", якія з прыняццем хрысціянства рэзка скараціліся і ў археалагічным матэрыяле амаль не прасочваюцца, але прымалі форму добраахвотных самагубстваў. (Традыцыя, узыходная да ведычнай.) Калі Гельмгольд кажа пра славянскія бажаствы "гаротнасці і радасці", то ў гэтым сэнсе Жэля магла атрымаць нейкае ўвасабленне як другараднае бажаство. Імя яе сустракаецца ў шматлікіх славянскіх народаў, і таму існаванне багіні смяротнага смутку можна ўзводзіць да значнай старажытнасці

ЖЭЛЯ, ЖЛЯ, ЗЭЛУ

Жля - багіня смутку, плача ("Слово о Полку...". Са "Слова некоего кристолюбца" пазнаём пра існаванне яшчэ ў 17-ым веку паганскіх парных абрадаў "жалення і карання".
Такая багіня ці бог вядомыя ў заходніх славян, нейкі чэшскі храніст сярэдзіны 14 стагоддзя, Hеплах ("Хроніка Hеплахі"), згадвае ідала Zelu. Акадэмік Рыбакоў супастаўляе гэтага Зэлу з Жэляй са "Слова о Полку Игореве". Аднак такога ж бога знаходзім у нямецкім перакладзе "Хроники Дилимила" XIV века: "Зелу был их бог" (маюцца на ўвазе князі чэхаў).
Вацлаў Гаек з Лібачан у "Чэшскай хроніцы" (1541 г.) кажа: "734 г. : статуя з золата ў выглядзе чалавека седзячага на троне была выліта, што несла выяву і імя бога Зэлу. Яе змясцілі ў адмысловым свяцілішчы ўсярэдзіне палаца, і кожны князь яе з адмысловай набожнасцю шанаваў, кідаючы ў агонь замест фіміяма абрэзаныя валасы і пазногці. 735 г. Лібуша: здзейсніўшы сваім багам ахвярапрынашэнне ў храме Зэлу, пазнала пра сваю смяротную гадзіну: Была яна пахавана: убраная ў лепшыя адзенні, пакладзеная на насілкі, аблітыя смалой, у левай руцэ трымаючы кашэль з пяццю залатымі манетамі, якія муж Пржэмысл у ахвяру невядомаму богу ў яе пальцы загадаў укласці, у правай - дзве срэбныя манеты, адну - правадніку, другую - перавозчыку Харону."
Жэля, жаленне - гэта скруха па памерлых, сакральныя пахавальныя абрады. У ППЯ "Слове святога Дзіянісія пра шкадуючых" сказана: "Дьявол желению учит и иным бо творит резатися по мертвых, а иных в воде топитися нудит и давитися учит". У славян-вяцічаў жонкі здзяйснялі абрад самагубства шляхам павешання пасля смерці мужа. Падобны абрад мог суадносіцца з шанаваннем багіні Жэлі ці бога Зэла/Жэла.

Крыніца: http://warrax.net/64/russian_gods.html
Subscribe

 • ПАДКОВА

  ПАДКОВА Жалезная дугападобная пласціна, якая прыбіваецца пад конскія капыты для засцярогі іх ад пашкоджання, а таксама для таго, каб…

 • ПАДПЕЧНIК

  У беларускай мiфалогii дух хаты, цесна звязаны з уяўленнямi аб продках i гаспадарчым (асабiстым) дабрабыце той цi iншай сям’i. Часцей за ўсё…

 • ПАДМЕНЫШ

  Падменыш - дзіця нячыстай сілы (эльфаў, русалак, лесуноў, чарцей і да т.п.), падкінуты замест выкрадзенага нованароджанага. Крыніца:…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments